Nyskapning gjennom bevaring

Nyskapning gjennom bevaring

Mens arkitekturopprøret får stor oppmerksomhet Norge rundt, er boligutvikleren Pilares stolte over hvordan de lykkes med bevaring og tilpasning i sine byggeprosjekter.

– I Pilares har vi stor respekt for at det finnes ulike syn på hva som er god arkitektur. Vi forstår at det ikke finnes noen fasit på hvordan nåtiden eller fremtiden skal se ut – ei heller når det gjelder utforming av nye bygg, sier prosjektleder Rannveig Nyegaard Hoffmann i Pilares.

Samtidig er selskapet tydelige på hva de selv står for: Tilpasning til nærmiljøet, bevaring og videreføring av eksisterende særpreg og identitet, og respekt for lokal tradisjon.

– Boligprosjektet Gausetangen i Holmestrand er et eksempel på hvordan vi i Pilares ønsker at nye kvaliteter kan tilføres eksisterende miljø og rammer. Her bevarer og restaurerer vi et gammelt, men i utgangspunktet utdatert og slitent skolebygg midt i byen, og fyller det med nye, spennende og på mange måter unike leiligheter. Dette er et prosjekt som bidrar til å gi hele området et løft, sier Hoffmann.

Historien fortsetter

På det gamle skolebygget Gausetangen bevarer Pilares fasaden og videreføre den opprinnelige fargen. Man tar tilbake den historiske inndelingen av vinduer og utnytter kvalitetene i bygget til å skape en bokvalitet man sjelden får i nybygg.

– Gausetangen har gjennomgått en rekke endringer i de over 100 årene bygget var i bruk som skole. Når vi nå skal tilrettelegge for en helt ny bruk av bygget, ønsket vi å ta historien med oss samtidig som vi tilfører elementer som er nødvendige for funksjonaliteten til leilighetene, sier Hoffmann.

Takhøyden, karmene og korridorene bidrar til å skape en spesielt luftig romfølelse. Samtidig bygges en ny, inntrukken etasje på toppen, med stor felles takterrasse og lounge til glede for alle beboerne. Entreprenør på Gausetangen-prosjektet er Bundebygg AS.

– Oppsummert kan man si at vi sørger for at historien om Gausetangen fortsetter i Holmestrand, mer enn 120 år etter at det først ble drevet undervisning i bygget. Ekstra gøy er det for oss som utbygger når vi opplever at vi får mange gode tilbakemeldinger fra lokalmiljøet, sier Hoffmann.

Arkitektene: –  Samspill

Det er Signe Marie Vestre og Guy Tschudi-Madsen i MAP Arkitekter som har tegnet og planlagt ombyggings- og restaureringsprosjektet.

– Å tilpasse seg historien og omgivelsene har stått sentralt i prosjekteringen. Dette gjenspeiles blant annet i videreføringen av vindusformater, oppdelingen av fasaden og den markerte sokkeletasjen, forteller arkitektene.

Samtidig tilføres nye elementer som balkonger, karnapp og inntrukken toppetasje, som parallelt med bevaringen tilfører et nyere og mer moderne uttrykk.

– Resultatet vil være et rolig samspill hvor arkitektonisk uttrykk og materialbruk forener historien med nåtiden. Trekledningen myker opp og tilfører murbygget varme, spiller opp til den omkringliggende trehusbebyggelsen og signaliserer byggets nye funksjon som boliger sier Vestre og Tschudi-Madsen.